КОСМИЧЕН ВИСШ РИТЪМ
КОСМИЧЕН ВИСШ РИТЪМ

велика всемирна хармония на движението

 

Виж. и в "Паневритмия, Сборник, Оригинали", "Ръководство по паневритмия" -  I част , II част ,  III част, в "Цитати и извадки за паневритмията от беседи, лекции и разговори с Учителя" и Tекст на песните на паневритмията - стар правопис.

 

Облеклото: За жените - рокля за паневритмия 1 - 29 упр. -   сн. 1     сн. 2   ; Костюм за    30. "Слънчеви лъчи" -   сн. 1     сн. 2     сн. 3     сн. 4    сн. 5      .

За мъжете - риза по подобие на модела на горната част на роклята, панталон и пояс. За "Слънчеви лъчи" наметката е същата.

 

Важно: За облеклото на упражнение „Слънчеви лъчи” Учителя казва следното: „Слънчеви лъчи” трябва да се играе със специални костюми с широки като тога ръкави и с пояси на кръста. Костюмите да бъдат със син, розов и бял цвят.” (Боев, Б. Акордиране на човешката душа, том II, „Дванадесетте врати на живота са отворени”, с. 63.) А за тези цветове-краски е казано в "Свещени думи на Учителя към ученика", № 377. "Краската на Любовта: Краската на Любовта е розова. Краската на висшата Любов е светлосиня. Краската на Божествената Любов е Бялата Светлина!"

Идеята за модела на костюма на "Слънчеви лъчи" е взета от корицата на едноименната книга, публикувана 1942 г.  

(Мъжко облекло за паневритмия - риза, панталон и пояс. Моделът на ризата е по подобие на горната част на роклята, панталона е свободен, пояса - широк. Горната част на мъжкия костюм за "30. Слънчеви лъчи" е същата като на женския костюм.)

 

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ПОРЕДНОСТТА СЛЕД ПЪРВИТЕ 28 ПАНЕВРИТМИЧНИ УПРАЖНЕНИЯ: № 29. "ПЕНТАГРАМ" И №30. "СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ" (вж. "ПОЯСНЕНИЯ") И НА ФАКТА, ЧЕ "ЦЕЛИЯТ ЖИВОТ Е ПАНЕВРИТМИЯ", Т.Е. ПАНЕВРИТМИЧНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ НЕ СА ПРОСТО СИСТЕМА ОТ УПРАЖНЕНИЯ (която сама по себе си се състои от последователно свързани елементи, в случая - упражнения), А СА ЕДНО-ЕДИННО ЖИВО ЦЯЛО, СРАВНИМО С ВСЕЛЕНАТА (в която има множество системи), КЪДЕТО ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ/СИСТЕМИ СА ХАРМОНИЧНО СВЪРЗАНИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО ИМ Е ТВОРЧЕСКОТО ИЗЯВЛЕНИЕ НА БОЖЕСТВЕНОТО НАЧАЛО ВЪВ ВСЕЛЕНАТА. ЗАТОВА КАТО ГИМНАСТИКА С МУЗИКА ПАНЕВРИТМИЧНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ СА КОМПЛЕКС ОТ УПРАЖНЕНИЯ (а не система от упражнения) - ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СВЪРЗАНИ И ПРЕПЛЕТЕНИ ЕДНО С ДРУГО УПРАЖНЕНИЯ, КОИТО СА "...ХАРМОНИЧНОТО ТВОРЧЕСКО ИЗЯВЛЕНИЕ НА БОЖЕСТВЕНО НАЧАЛО ВЪВ ВСЕЛЕНАТА" - Т.Е. ТЕ СА И КОМПЛЕКС - КОМПЛЕКС ОТ ХАРМОНИЧНИ УПРАЖНЕНИЯ, И ЧРЕЗ ТЯХ СЕ ТВОРИ - ЧРЕЗ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ СЕ "...ВНАСЯ ЖИВОТ, СИЛА, РАДОСТ И КРАСОТА В ЧОВЕШКАТА ДУША" И В ЖИВОТА НА ЗЕМЯТА.

 

Ако искате да изтеглите дадено видео, кликнете с десния бутон на мишката върху "Изтегли файла" и изберете "Save Link As...".

 

ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

видео учебен курс

 

 

Гимнастическите упражнения могат да се видят и в "Ръководство по нова гимнастика"  I част, II част,  III част, IV част.

Ако искате да изтеглите дадено видео, кликнете с десния бутон на мишката върху "Изтегли файла" и изберете "Save Link As...".

 

ЗОРА НА НОВАТА НАУКА

 

СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ

 

 ПРИВЕТ КЪМ УЧЕНИКА!

 

КЪМ ДУШИТЕ, КОИТО ЧАКАТ

Това, за което копнеете, иде!

Това, което храните в душите си, е реалността на утрешния ден!

Елате в страната на вечната пролет!

Елате в страната на вечното подмладяване!

Елате в страната на радостта!

Елате в страната на Любовта!

Тя е тъй близо до вас!

Там няма болести и смърт.

Елате и приемете съкровищата, които ви се падат.

Елате в страната, дето ще намерите тия, които ви познават, и които вие познавате.

 

 

КОГАТО СЛЪНЦЕТО ГРЕЕ

Когато слънцето грее, земята се пробужда, изворите бликват и протичат, ветровете духат, цветята цъфтят, дърветата дават своя плод и човек се пробужда и започва да мисли...

 

 

ЦЕЛИЯТ ЖИВОТ Е ПАНЕВРИТМИЯ

ЦЕЛИЯТ ЖИВОТ Е ПАНЕВРИТМИЯ

 

КАКВО Е ПАНЕВРИТМИЯ? - Учителят - Беинсá Дунó казва: "Паневритмията - това е велика всемирна хармония на движението." "Паневритмията е хармонично творческо изявление на Божественото начало във вселената."

Думата "пан-ев-ритмия" или "pan-eu-rhythmy" има три корена и в буквален превод значи "космичен-висш-ритъм".

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАНЕВРИТМИЯТА, КОЯТО ИГРАЕМ? - Това са тридесет ритмични движения с музика и текст, последователно свързани в едно цяло, които "...са спокойни, лишени от стихийността на опиянението, прости, с великата простота на мировите закони, и чисти от външни ефекти, които убиват волята за съсредоточаване." Играят се "... на ранина, в часовете на събуждащия се живот, когато из световното сърце с пълни шепи се дарява великия дар на една обич."

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ПАНЕВРИТМИЧНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ? - "... Грамадно и всестранно. Преди всичко значението на паневритмичните упражнения е за физическото развитие на човека." Действието на паневритмичните упражнения е трояко:

1. Те са акумулатори, чрез които човек се свързва с творческите и съграждащите сили на природата, приема ги и те съдействат за неговото развитие. Тия сили са животворни.

2. Понеже движенията на паневритмията са в хармония с космичния ритъм, който привежда в активност целокупния живот, те активират всички спящи сили на човешката душа, привеждат ги към дейност.

3. Паневритмичните упражнения са от такъв характер, че чрез тях човек изпраща сили, мисли, идеи в света, и те продължават да работят там и да го претворяват."

 

Забележка: В текста, озаглавен "ЗА БОГА ТАКА СЕ РАБОТИ" - с. 24 тук, се разказва кой, как и защо е направил описанията на движенията на паневритмията, които са единствените публикувани описания на движенията, в първата от трите книги от времето на Учителя - книгите от 1938, 1941 и 1942 -, затова са оригиналните източници. По повод на излизането от печат на тази първа книга "Беинсá Дунó, Паневритмия, 1938 г.", Учителя казва: "Паневритмията веч не ще се забрави!". 

Важно: Ние не отричаме традицията в изпълнението на паневритмията, а я поправяме там, където живото изпълнение (музика, движения и поетичен текст) не са в съответствие с оригиналите.